Bezpieczne usuwanie eternitu


Na mocy polskiego prawa produkty z użyciem azbestu nie mogą być wykorzystywane po 31 grudnia 2032r.
Azbest jest substancją stwarzającą bardzo duże zagrożenie dla środowiska i zdrowia człowieka.
W naszym kraju bardzo wiele budynków mieszkalnych, gospodarczych, a także przemysłowych pokrytych jest płytą cementowo azbestową, zwaną eternitem. Pokrycia dachowe nie jest jedynym zastosowaniem wyrobów azbestowych. Były także wykorzystywane do instalacji wodociągowych, przewodów kominowych, oraz zsypów w budynkach wielokondygnacyjnych.

   W serwisie budowlanym jesteśmy jednak zainteresowani użyciem płyt azbestowych czyli popularnie zwanych eternitem, do pokryć dachów. W szczególności interesuje nas, jak można pozbyć się płyt eternitowych z naszego dachu i ile to musi kosztować, oraz jak zrobić to nie narażając zdrowia?
Koszty usunięcia eternitu są różne, w zależności od wykonawców usługi. Okazuje się, że nie musimy ponosić tych kosztów, a przynajmniej nie w całości. Jedno jest pewne - nie należy  robić tego samemu!
Łatwo narazić się na kontakt z pyłem azbestowym poprzez niewłaściwe usuwanie płyt eternitowych czy niewłaściwe składowanie. Usuwanie eternitu musi być wykonywane przez wyspecjalizowane firmy z właściwym poziomem wiedzy i zabezpieczeń.
Mając na względzie polskie realia, warto znać jakie są podstawy bezpiecznego usuwania eternitu. Ułatwi nam to weryfikację zatrudnionych fachowców i uchroni nas przed niepotrzebnym ryzykiem. Oto kilka podstawowych uwag dotyczących usuwania eternitu:

1.  Pracownicy wchodzący na dach pokryty eternitem powinni być ubrani w odpowiednią odzież ochronną:
     kombinezony (również jednorazowy), stosowne buty, maskę przeciwpyłową.
     Ubiór reguluje Rozporządzenie
Ministra Gospodarki i Pracy z 14 października 2005 r.
2.  Przed demontażem płyt należy je mocno zwilżyć wodą, uniemożliwi to unoszenie się drobinom azbestu
     w
powietrzu.
3.  Demontaż eternitu powinien się odbywać w miarę możliwości w  całości, bez kruszenia, łamania płyt.
     Resztki
eternitu po demontażu należy usunąć również metodą "na mokro".
4.  Zdemontowane płyty eternitowe powinny być owinięte szczelnie w mocne folie i umieszczone najlepiej
     na
paletach, bądź twardym i równym podłożu.
5.  Ostatnim etapem demontażu jest wywiezienie eternitu na składowisko niebezpiecznych odpadów.

    Usługa usunięcia eternitu wykonana w taki sposób zwiększa nasze bezpieczeństwo w trakcie jej wykonania.
Produkcja płyt eternitowych została zabroniona w Polsce z dniem 19 czerwca 1997r., a w Unii Europejskiej z dniem
1 stycznia 2005r. W Programie usuwania azbestu z terytorium Polski trwałość eternitu ustalono na 30 lat.
Obecnie w Polsce funkcjonuje "Program Oczyszczania kraju z Azbestu".
Jest to program zastępujący "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski". Z ramienia Ministra Gospodarki koordynację i zarządzanie prowadzi Główny Koordynator - Tomasz Bryzek - Radca Ministra w Departamencie Instrumentów Wsparcia. Zadaniem Pana Tomasza Bryzka przede wszystkim zapewnienie efektywnej realizacji wszystkich zadań finansowanych bezpośrednio ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Ministra Gospodarki.